[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 31: Luyện tập trang 50

0

Bài 1. Tính:

Trả lời:

Bài 3. Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Trả lời:

Bài 4. a) Tính: 23 + 9 + 40 = 72                             51 + 19 + 10 = 80

b) >,

12 + 18 … 18 +12                             65 + 7 … 56 + 7

37 + 24 … 37 + 42                            76 + 4 … 74 + 6

Trả lời:

a) 23 + 9 + 40 = 72                             51 + 19 + 10 = 80

b) 

12 + 18 = 18 +12                             65 + 7 > 56 + 7

37 + 24

Bài 5. Một chiếc tàu du lịch chở hai đoàn khách tham quan, đoàn khách thứ nhất có 35 người, đoàn khách thứ hai có 25 người. Hỏi hai đoàn khách tham quan có tất cả bao nhiêu người?

Trả lời:

Hai đoàn khách tham quan có tất cả số người là:

    35 + 25 = 60 (người)

Đáp số: 60 người

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here