[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 30: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

0

Bài 1. Tính:

Trả lời:

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

37 + 4          29 + 9           46 + 5           66 + 7           89 + 6

Trả lời:

Bài 3. Số?

Trả lời:

Bài 4. Nhi bật xa được 87 cm, Khôi bật xa hơn Nhi 5 cm. Hỏi Khôi bật xa được bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trả lời:

Khôi bật xa được số xăng-ti-mét là:

    87 + 5 = 92 ( cm)

 

Đáp số: 92 cm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here