[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 3: Tia số. Số liền trước – Số liền sau

1

Bài 1. a) Số?

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

– Số liền trước của số 5 là: …..

– Số liền sau của số 9 là: …..

Trả lời:

a) Điền số

b) Số liền trước của số 5 là số 4

    Số liền sau của số 9 là số 10

Bài 2: a) Số

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

– Số liền trước của 16 là: …..

– Số liền sau của 85 là: …..

Trả lời:

a) Điền số

b) Số liền trước của 16 là số 15

    Số liền sau của 85 là số 86

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Số liền trước Số đã cho Số liền sau
5 6 7
29 30
68 69
99

Trả lời:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau
5 6 7
29 30 31
67 68 69
98 99 100

 

Bài 4. Viết dấu (>,

Trả lời:

88 90                  98 > 89                  95

Bài 5: Sắp xếp các số

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: …; …; …; …

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: …; …; …; …

Trả lời:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 23; 30;47; 69

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 69; 47; 30; 23

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here