[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 29: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100

0

Bài 1: Tính:

Trả lời:

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

19 + 43              47 + 14               58 + 26               66 + 25

Trả lời:

Bài 3. Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính rồi sửa lại cho đúng:

Trả lời:

Sửa lại:

Bài 4. Một trang trại có 28 con dê đen và 14 con dê trắng. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con dê?

Trả lời:

Trang trại có tất cả số con dê là:

   28 + 14 = 42 ( con)

Đáp số: 42 con

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here