[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 28: Bài kiểm tra số 1

0

Bài 1. Quan sát tia số, viết số thích hợp vào ô trống:

Trả lời:

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau
…. 9 ….
…. 43 ….
…. 70 ….
…. 91 ….

Trả lời:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau
8 9 10
42 43 44
69 70 71
90 91 92

Bài 3. Tính:

7 + 5 = …                     13 – 6 = …                          7 + 9 = …

3 + 9 = …                     12 – 8 = …                         15 – 7 = …

Trả lời:

7 + 5 = 12                     13 – 6 = 7                          7 + 9 = 16

3 + 9 = 12                     12 – 8 = 4                         15 – 7 = 8

Bài 4. Tính:

7 + 5 + 5 = …              17 – 3 – 7 = …                    13 – 5 + 8 = …

8 + 4 + 7 = …               14 – 5 – 2 = …                    9 + 9 – 6 = …

Trả lời:

7 + 5 + 5 = 17              17 – 3 – 7 = 7                    13 – 5 + 8 = 16

8 + 4 + 7 = 19               14 – 5 – 2 = 7                    9 + 9 – 6 = 12

Bài 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước đồ vật dài 1 dm:

Trả lời:

Chọn B

Bài 6. Tô màu theo chỉ dẫn: Các phép tính có kết quả là 13 tô màu đỏ, 7 tô màu nâu, 8 tô màu vàng, 15 tô màu xanh lá cây, 14 tô màu tím.

(Học sinh tính toán và tô màu thích hợp)

Bài 7. Thỏ nâu và thỏ trắng thi xem ai nhảy xa hơn. Bước nhảy của tho nâu dài 9 dm. bước nhảy của thỏ trắng dài hơn bước nhảy của thỏ nâu 2 dm. Hỏi độ dài bước nhảy của thỏ trắng là bao nhiêu đề-xi-mét?

Trả lời:

Độ dài bước nhảy của thỏ trắng là:

    9 + 2 = 11 (dm)

Đáp số: 11 dm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here