[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 26: Luyện tập chung trang 42

0

Bài 1. Một rạp xiếc thú có 8 diễn viên thú, người ta vừa huấn luyện thêm được 5 diễn viên thú nữa. Hỏi rạp xiếc đó có tất cả bao nhiêu diễn viên thú?

Trả lời:

Rạp xiếc có tất cả số diễn viên thú là:

    8 + 5 = 13 ( diễn viên)

Đáp số: 13 diễn viên

Bài 2. Để sơn lại các phòng học, bác thợ sơn đã dùng 9 thùng sơn trắng và 8 thùng sơn vàng. Hỏi bác thợ sơn đã dùng tất cả bao nhiêu thùng sơn?

Trả lời:

Bác thợ sơn đã dùng tất cả số thùng sơn là:

    9 + 8 = 17 (thùng)

Đáp số: 17 thùng sơn

Bài 3. Buổi sáng siêu thị bán được 30 thùng táo, buổi chiều siêu thị bán được nhiều hơn buổi sáng 10 thùng. Hỏi buổi chiều siêu thị bán được bao nhiêu thùng táo?

Trả lời: 

Buổi chiều siêu thị bán được số thùng táo là:

    30 + 10 = 40 ( thùng)

Đáp số: 40 thùng táo

Bài 4. Mẹ mua cho Phú 12 chiếc bút bi, Phú đã dùng hết 6 chiếc. Hỏi Phú còn lại bao nhiêu chiếc bút bi?

Trả lời: 

Phú còn lại số chiếc bút bi là:

    12 – 6 = 6 ( chiếc)

Đáp số: 6 chiếc bút bi

Bài 5. Lớp 2C có 28 bạn, sau khi được bác sĩ kiểm tra thì có 5 bạn cận thị. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu bạn không bị cận thị?

Trả lời:

Lớp 2C có số bạn không bị cận thị là:

    28 – 5 = 23 ( bạn)

Đáp số: 23 bạn

Bài 6. Trong cùng 1 tòa nhà, gia đình Khánh ở tầng 15, gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh 4 tầng. Hỏi gia đình Vân ở tầng bao nhiêu?

Trả lời:

Gia đình Vân ở số tầng là:

    15 – 4 = 11 

Đáp số: Tầng 11

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here