[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 25: Luyện tập trang 40

1

Bài 1. Phương có 12 con thú nhồi bông, Tú có nhiều hơn Phương 3 con. Hỏi Tú có mấy con thú nhồi bông?

Trả lời:

Tú có số con thú nhồi bông là:

    12 + 3 = 15 ( con)

Đáp số: 15 con

Bài 2. Huyền cắt được 17 bông hoa, Thủy cắt được ít hơn Huyền 9 bông. Hỏi Thủy cắt được bao nhiêu bông hoa?

Trả lời: 

Thủy cắt được số bông hoa là:

    17 – 9 = 8 (bông)

Đáp số: 8 bông hoa

Bài 3. Minh có 24 bưu ảnh, Tuấn có nhiều hơn Minh 10 bưu ảnh. Hỏi Tuấn có bao nhiêu bưu ảnh?

Trả lời:

Tuấn có số bưu ảnh là:

    24 + 10 = 34 ( bưu ảnh)

Đáp số: 34 bưu ảnh

Bài 4. Trong phòng tập thể dục có 11 chiếc máy chạy bộ, số ghế nằm đẩy tạ ít hơn số máy chạy bộ là 4 chiếc ghế. Hỏi phòng tập thể dục có bao nhiêu chiếc ghế nằm đẩy tạ?

Trả lời:

Phòng tập thể dục có số chiếc ghế nằm đẩy tạ là”

    11 – 4 = 7 ( chiếc)

Đáp số: 7 chiếc ghế nằm đẩy tạ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here