[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 23: Luyện tập trang 37

0

Bài 1. Lúc đầu trên sân có 6 bạn đang đứng chơi, sau đó có thêm 5 bạn đi đến. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu bạn?

Trả lời:

Trên sân có tất cả số bạn là:

     6 + 5 = 11 ( bạn)

Đáp số: 11  bạn

Bài 2. Cường có 12 quả bóng, Cường cho em 5 quả. Hỏi Cường còn lại bao nhiêu quả bóng?

Trả lời:

Cường còn lại số quả bóng là:

     12 – 5 = 7 ( quả)

Đáp số: 7 quả bóng

Bài 3. Tham dự cuộc thi viết về chủ đề: ” Em yêu biển đảo Việt Nam”, đội Hải Âu có 25 bài dự thi, đội Chim Én có 30 bài dự thi. Hỏi hai đội có tất cả bao nhiêu bài dự thi?

Trả lời:

Cả hai đội có tất cả số bài thi là:

    25 + 30 = 55 ( bài)

Đáp số: 55 bài thi

Bài 4. Lớp 2B trồng 12 khóm hoa, trong đó 3 khóm hoa đã nở. Hỏi còn bao nhiêu khóm chưa nở hoa?

Trả lời:

Còn lại số khóm hoa chưa nở là:

     12 – 3 = 9 (khóm)

Đáp số: 9 khóm hoa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here