[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 19: Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

0

Bài 1. Tính:

Trả lời:

Bài 2. Tính nhẩm:

14 – 5 = …               15 – 6 = …              11 – 4 = …               11 – 3 = …

13 – 7 = …               16 – 8 = …               18 – 9 = …               14 – 8 = …

Trả lời:

14 – 5 = 9               15 – 6 = 9               11 – 4 = 7               11 – 3 = 8

13 – 7 = 6               16 – 8 = 8               18 – 9 = 9               14 – 8 = 6

Bài 3. Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Trả lời:

Bài 4. Xem Bảng trừ rồi viết các phép tính còn thiếu vào chỗ chấm:

Trả lời:

Bài 5. Giàn gấc nhà bà Nga có 13 quả, trong đó có 7 quả đã chín. Hỏi giàn gấc nhà bà Nga có mấy quả chưa chín?

Phép tính: ….  ….  …. = ….

Trả lời: Giàn gấc nhà bà Nga còn …. quả chưa chín.

Trả lời:

Phép tính: 13 – 7 = 6

Trả lời: Giàn gấc nhà bà Nga còn 6 quả chưa chín.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here