[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 18: Luyện tập trang 28

0

Bài 1. Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Trả lời:

Bài 2. Tính nhẩm:

15 – 5 – 2 = …                    16 – 6 – 2 = …                    18 – 8 – 1 = …

15 – 7 = …                         16 – 8 = …                          18 – 9 = …

Trả lời:

15 – 5 – 2 = 8                    16 – 6 – 2 = 8                    18 – 8 – 1 = 9

15 – 7 = 8                         16 – 8 = 8                          18 – 9 = 9

Bài 3. Tính:

9 + 4 = …                            8 + 5 = …                         7 + 7 = …

13 – 4 = …                          13 – 5 = …                         14 – 7 = …

Trả lời:

9 + 4 = 13                         8 + 5 = 13                         7 + 7 = 14

13 – 4 = 9                          13 – 5 = 8                         14 – 7 = 7

Bài 4. Mẹ mua về 15 quả trứng, Trang lấy 8 quả trứng để làm bánh. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả trứng?

Phép tính: ….  ….  ….  =  ….

Trả lời: Mẹ còn lại …. quả trứng

Trả lời:

Phép tính: 15 – 8 = 7

Trả lời: Mẹ còn lại 7 quả trứng

Bài 5. Thảo luận cách tính của Hà và Ngọc. Em thích cách nào hơn?

b) Thực hiện các phép tính sau theo cách em thích:

14 – 5 = ….                     12 – 3 = ….

11 – 5 = ….                      13 – 4 = ….

Trả lời:

a) Em thích cách tính của bạn Hà hơn.

14 – 5 = 14 – 4 – 1 = 10 – 1 = 9                   

12 – 3 = 12 – 2 – 1 = 10 – 1 = 9

11 – 5 = 11 – 1 – 4 = 10 – 4 = 6         

13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 10 – 1 = 9

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here