Trả lời Luyện tập vận dụng trang 106 SGK Toán 6 Cánh diều

1

Đề bài

Cho hình thang cân PQRS có độ dài đáy PQ= 10 cm, đáy RS ngắn hơn đáy PQ là 6 cm, độ dài cạnh bên PS bằng một nửa độ dài đáy PQ. Tính chu vi của hình thang cân PQRS.

Video hướng dẫn giải

– Tính đáy RS

– Tính độ dài cạnh bên.

– Chu vi bằng tổng độ dài 2 đáy cộng với 2 cạnh bên.

Lời giải chi tiết

Đáy RS là 10-6=4 (cm)

Độ dài 1 cạnh bên là: 10:2=5 (cm)

Chu vi của hình thang cân PQRS là:

10 + 4 + 5 x 2 = 24 (cm)

Đáp số: 24 cm

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here