Trả lời Luyện tập vận dụng 6 trang 12 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

So sánh:

a) 35 216 098 và 8 935 789.

b) 69 098 327 và 69 098 357.

– Đếm số các chữ số có trong mỗi số, số nào có nhiều chữ số thì lớn hơn.

– Nếu hai số đều có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số trên cùng một hàng từ trái qua phải cho đến khi có cặp chữ số đầu tiên khác nhau.

Lời giải chi tiết

a) 35 216 098 > 8 935 789 vì 35 216 098  có nhiều chữ số hơn.

b) 69 098 327 < 69 098 357 vì chữ số hàng chục của hai số: 2 < 5

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here