Trả lời Luyện tập vận dụng 5 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Viết các số sau theo thứ tự giảm dần: \( – 154, – 618, – 219,58\).

Video hướng dẫn giải

+ Để so sánh hai số nguyên âm:

   Bước 1: Bỏ dấu “ –  ” trước cả hai số âm

   Bước 2: Trong hai số nguyên dương nhân được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban đầu (tương ứng) sẽ lớn hơn.

+ Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương.

Lời giải chi tiết

So sánh các số nguyên âm: \( – 154, – 618, – 219\). Bỏ các dấu “ –  ” trước  cả 3 số nguyên âm ta được \(154,618,219\).

Ta có: \(154 < 219\) nên \( – 154 >  – 219\)

\(219 < 618 \Rightarrow  – 219 >  – 618\)

\( \Rightarrow  – 154 >  – 219 >  – 618\)

Số 58 là số nguyên dương nên ta có: \(58 >  – 154 >  – 219 >  – 618\).

Vậy thứ tự giảm dần cần tìm là \(58 >  – 154 >  – 219 >  – 618\).

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here