Trả lời Luyện tập vận dụng 5 trang 50 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Hai số 24 và 35 có nguyên tố cùng nhau không? Vì sao?

Video hướng dẫn giải

– Tìm ƯCLN(24,35).

– Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số nguyên tố có ước chung lớn nhất bằng 1.

Lời giải chi tiết

Hai số 24 và 35 là hai số nguyên tố cùng nhau vì ƯCLN(24,35) = 1.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here