Trả lời Luyện tập vận dụng 5 trang 29 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Thầy giáo hướng dẫn học sinh tính giá trị của biểu thức \(180:\left\{ {9 + 3\left[ {30 – \left( {5 – 2} \right)} \right]} \right\}\) như sau:

Video hướng dẫn giải

Thứ tự: {} => [] => () 

Thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau.

Lời giải chi tiết

Thực hiện phép tính trong ngoặc tròn trước, đến ngoặc vuông rồi nhân với số 3 bên ngoài, đến thực hiện phép tính trong ngoặc nhọn, rồi lấy 180 chia cho kết quả vừa nhận được

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here