Trả lời Luyện tập vận dụng 5 trang 20 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Đặt tính để tính thương và số dư của phép chia: 5 125:320.

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính sau đó tìm thương và số dư

Lời giải chi tiết

Vậy 5 125:320 = 16 (dư 5)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here