Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 69 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Viết các số sau đây theo thứ tự tăng dần: \( – 6, – 12,40,0, – 18\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Số nguyên dương luôn lớn hơn 0.

– Số 0 luôn lớn hơn số nguyên âm.

– Biểu diễn các số âm trên trục số.

– So sánh các số \( – 6, – 12,40,0, – 18\).

– Sắp xếp thứ tự các số \( – 6, – 12,40,0, – 18\).

Lời giải chi tiết

Số -18 nằm bên trái số -12 nên \( – 18 <  – 12\)

Số \( – 12\) nằm bên trái số \( – 6\) nên \( – 12 <  – 6\)

Số \( – 6\) là số nguyên âm nên \( – 6 < 0\)

Số 40 là số nguyên dương nên luôn lớn hơn 0=> \(0 < 40\)

=>Thứ tự tăng dần: – 18 < – 12 < – 6 < 0 < 40

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here