Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 57 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Thực hiện phép tính:

\(\frac{{11}}{{15}} – \frac{3}{{25}} + \frac{9}{{10}}\)

Video hướng dẫn giải

– Chọn mẫu chung là BCNN của các mẫu.

– Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu.

– Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với mẫu phụ tương ứng.

– Cộng các phân số cùng mẫu.

Lời giải chi tiết

Mẫu chung là BCNN(15,25,10)=150.

Thừa số phụ của 15 là 10; của 15 là 6; của 10 là 15.

\(\begin{array}{l}\frac{{11}}{{15}} – \frac{3}{{25}} + \frac{9}{{10}}\\ = \frac{{11.10}}{{15.10}} – \frac{{3.6}}{{25.6}} + \frac{{9.15}}{{10.15}}\\ = \frac{{110 – 18 + 135}}{{150}}\\ = \frac{{227}}{{150}}\end{array}\)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here