Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 50 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Tìm ƯCLN của 126 và 162.

Video hướng dẫn giải

– Phân tích 126 và 162 ra thừa số nguyên tố.

– Chọn ra các thừa số nguyên tố chung

– Với mỗi thừa số nguyên tố chung, chọn lũy thừa với số mũ nhỏ nhất.

– Lấy tích của các lũy thừa đã chọn.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}126 = {2.7.3^2}\\162 = {2.3^4}\end{array}\)

 

Thừa số nguyên tố chung là 2 và 3.

Số mũ nhỏ nhất của 2 là 1;

Số mũ nhỏ nhất của 3 là 2.

=> ƯCLN{126;162} = \({2.3^2}\)= 18.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here