Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 11 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Viết mỗi số sau thành tổng theo mẫu ở Ví dụ 3:

\(\overline {ab0} ,\overline {a0c} ,\overline {a001} \left( {a \ne 1} \right)\).

Video hướng dẫn giải

– Xác định hàng của từng chữ số trong mỗi số.

– Chữ số hàng đơn vị ta giữ nguyên

– Chữ số hàng chục nhân với 10.

– Chữ số hàng trăm nhân với 100.

– Chữ số hàng nghìn nhân với 1000.

Lời giải chi tiết

\(\overline {ab0}  = a \times 100 + b \times 10 + 0\);

\(\overline {a0c}  = a \times 100 + 0 \times 10 + c\);

\(\overline {a001}  = a \times 1000 + 0 \times 100 + 0 \times 10 + 1\).

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here