Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 73 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) 51 + (- 97) + 49

b) 65 + (- 42) + (-65).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng các tính chất của phép cộng các số nguyên:

Giao hoán: a+b=b+a

Kết hợp: (a+b)+c=a+(b+c)

Cộng với số 0: a+0=0+a=a

Cộng với số đối: a+(-a)=(-a)+a=0.

Lời giải chi tiết

a) 51 + (- 97) + 49 = (51 + 49) +(-97) = 100 + (-97) = 100 – 97 = 3

b) 65 + (- 42) + (-65) = [65 + (-65)] + (- 42)

= – 42+0 = –  42

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here