Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 56 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Tìm bội chung nhỏ nhất của 12, 18, 27.

Video hướng dẫn giải

– Phân tích 12, 18, 27 ra thừa số nguyên tố.

– Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

– Chọn lũy thừa với số mũ lớn nhất.

– Lấy tích của các lũy thừa đã chọn.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}12 = {2^2}.3\\18 = {2.3^2}\\27 = {3^3}\end{array}\)

Thừa số nguyên tố chung và riêng của 12, 18 và 27 là 2 và 3.

Số mũ lớn nhất của 2 là 2, số mũ lớn nhất của 3 là 3.

Vậy \(BCNN\left( {12,18,27} \right) = {2^2}{.3^3} = 108\).

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here