Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 49 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Tìm tất cả các số có hai chữ số là ước chung của a và b, biết rằng ƯCLN(a,b)=80.

Video hướng dẫn giải

– Sử dụng tính chất: Ước chung của hai số là ước của ước chung lớn nhất của chúng.

– Tìm ước có 2 chữ số của ƯCLN(a,b).

Lời giải chi tiết

Ước của 80 có 2 chữ số là: 10; 16;20;40;80.

Vì ước chung của a và b đều là ước của ƯCLN(a, b) = 80 nên tất cả các số có hai chữ số là ước chung của a và b là: 10, 16, 20, 40, 80.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here