Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 42 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Viết hai số chỉ có ước nguyên tố là 3.

Video hướng dẫn giải

– Tìm số chỉ có ước nguyên tố là 3 có dạng 3.3.3….3.

Lời giải chi tiết

Hai số chỉ có ước nguyên tố là 3 là: 9, 27 

Chú ý: Ta có thể chọn các số khác cũng thỏa mãn. Chẳng hạn: 81; 243

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here