Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 32 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Tìm các ước của 25.

Video hướng dẫn giải

– Chia lần lượt 25 cho các số từ 1 đến 25. 

– 25 chia hết cho số nào thì số đó là ước của 25.

Lời giải chi tiết

Chia lần lượt 25 cho các số từ 1 đến 25.

Các phép chia hết là:

25:1=25;    25:5=5;    25:25=1.

Các ước của 25 là: 1; 5; 25.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here