Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 101 SGK Toán 6 Cánh diều

0

Đề bài

Bác Hưng uốn một dây thép thành móc treo đồ có dạng hình thoi với độ dài cạnh bằng 30 cm. Bác Hưng cần bao nhiêu xăng – ti- mét dây thép để làm móc treo đó?

Video hướng dẫn giải

– Tính chu vi móc treo hình thoi.

– Công thức tính chu vi hình thoi cạnh a là: C = a x 4.

Lời giải chi tiết

Bác Hưng cần số xăng-ti-mét dây thép để làm móc treo là:

30 x 4 = 120 cm

Đáp số: 120 cm

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here