Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 10 SGK Toán 6 Cánh Diều

0


 • Trả lời Hoạt động 2 trang 10 SGK Toán 6 Cánh Diều

  Cho các số : 966; 953
  a) Xác định chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm của mỗi số trên
  b) Viết số 953 thành tổng theo mẫu sau: 966=900+60+6=9 x 100+6 x 10+6


 • Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 11 SGK Toán 6 Cánh Diều

  Viết mỗi số sau thành tổng theo mẫu ở Ví dụ 3


 • Trả lời Hoạt động 3 trang 11 SGK Toán 6 Cánh diều

  Quan sát mặt đồng hồ ở hình bên:
  a) Đọc các số ghi trên mặt đồng hồ
  b) Cho biết đồng hồ chỉ mấy giờ?


 • Trả lời Luyện tập vận dụng 5 trang 11 SGK Toán 6 Cánh Diều

  a) Đọc các số La Mã sau:
  XVI, XVIII, XXII, XXVI, XXVIII.
  b) Viết các số sau bằng số La Mã: 12, 15, 17, 24, 25, 29.


 • Trả lời Hoạt động 4 trang 12 SGK Toán 6 Cánh diều

  So sánh: a) 9 998 và 10 000; b) 524 697 và 524 687

 • BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here