Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 81 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

a) Thay \(x =  – 2\) vào \( – 6x – 12\) rồi sử dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu cho \( – 6\) và \( – 2\):

+ Bước 1: Bỏ dấu “ – ” trước số \( – 6\) và \( – 2\).

+ Bước 2: Tính tích 6.2, đây  là tích của \(\left( { – 6} \right).\left( { – 2} \right)\).

+ Bước 3: Lấy tích của 6.2 trừ 12, ta được kết quả cần tìm.

b) Thay \(y =  – 8\) vào \( – 4y + 20\) rồi sử dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu cho \( – 4\) và \( – 8\):

+ Bước 1: Bỏ dấu “ – ” trước số \( – 4\) và \( – 8\).

+ Bước 2: Tính tích 4.8, đây  là tích của \(\left( { – 4} \right).\left( { – 8} \right)\).

+ Bước 3: Lấy tích của 4.8  cộng 20, ta được kết quả cần tìm.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here