Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 78 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) (- 215) + 63 + 37

b) (- 147) – (13 – 47).

Video hướng dẫn giải

a)

– Tính tổng 63 + 37 trước.

– Sử dụng quy tắc cộng hai số nguyên trái dấu.

b)

– Bỏ dấu ngoặc: Trước dấu ngoặc có dấu “–” , ta đổi dấu của số hạng trong ngoặc: dấu “+” thành dấu “– ” và ngược lại.

– Trừ số nguyên: \(a + b = a + \left( { – b} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) (– 215) + 63 + 37

= (– 215) + (63 + 37)

= (– 215) + 100

= – (215–100)

= – 115.

b) (– 147) – (13 – 47)

= (– 147) – 13 + 47

= [(– 147) + 47] – 13

= – (147 – 47) – 13

= – 100 – 13

= – 113

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here