Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 66 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Biểu diễn các số \( – 7, – 6, – 4,0,2,4\) trên một trục số.

Video hướng dẫn giải

– Kẻ trục số nằm ngang, biểu diễn số nguyên am bên trái điểm 0, điểm biểu diễn số nguyên dương nằm bên phải số 0.

– Xác định các số \( – 7, – 6, – 4,0,2,4\) trên trục số.

Lời giải chi tiết

Gọi điểm biểu diễn các số \( – 7, – 6, – 4,0,2,4\) lần lượt là A, B, C, D, E, F.

 

 

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here