Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 54 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Tìm tất cả các số có ba chữ số là bội chung của a và b, biết rằng BCNN(a,b)=300.

Video hướng dẫn giải

Lấy BCNN(a,b) nhân với các số 1,2,3.

Lời giải chi tiết

BCNN(a,b) = 300

=> Tất cả các số có 3 chữ số là bội chung của a và b là: 300, 600, 900

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here