Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 48 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Số 7 có phải là ước chung của 14, 49, 63 không? Vì sao?

Video hướng dẫn giải

– Chia 14,49,63 cho 7.

– Nếu cả 3 số cần xét chia hết cho 7 thì 7 là ước chung của 3 số đó.

Lời giải chi tiết

14=7.2;

49=7.7;

63=7.9.

Số 7 là ước chung của 14, 49, 63 vì 7 vừa là ước của 14 vừa là ước của 49 vừa là ước của 63.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here