Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 42 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Tìm các ước nguyên tố của 23, 24, 26, 27.

Video hướng dẫn giải

– Tìm tất cả các ước của mỗi số.

– Kiểm tra các ước đó có là số nguyên tố không.

Lời giải chi tiết

+) 23 là số nguyên tố nên chỉ có duy nhất một ước nguyên tố là 23.

+) Các ước của 24 là 1,2,3,4,6,8,12,24. Trong đó 2,3 là các số nguyên tố.

Vậy các ước nguyên tố của 24 là 2 và 3.

+) Các ước của 26 là: 1, 2, 13, 26. Trong đó 2 và 13 là các số nguyên tố.

Vậy các ước nguyên tố của 26 là 2 và 13.

+) Các ước của 27 là: 1,3,9,27. Chỉ có số 3 là số nguyên tố.

Vậy 27 có duy nhất một ước nguyên tố là 3.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here