Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 35 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Từ các chữ số 1, 4, 8, hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau và chia hết cho 2.

Video hướng dẫn giải

– Tìm chữ số tận cùng: 4 hoặc 8.

– Tìm chữ số hàng chục khác chữ số tận cùng: là một trong ba số 1;4;8.

Lời giải chi tiết

Các số có 2 chữ số khác nhau và chia hết cho 2 được viết từ các chữ số 1, 4, 8 là:

14; 18; 48; 84

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here