Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 31 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

a) Viết lại các bội nhỏ hơn 30 của 8.

b) Viết các bội có hai chữ số của 11.

Video hướng dẫn giải

a)

– Viết các số chia hết cho 8 và nhỏ hơn 30.

b)

– Viết các số chia hết cho 11 và có 2 chữ số.

Lời giải chi tiết

a)  Các bội nhỏ hơn 30 của 8 là: 0, 8, 16, 24

b) Các bội có hai chữ số của 11 là: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here