Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 27 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức: \(18 – 4.3:6 + 12\).

Video hướng dẫn giải

– Thực hiện phép nhân chia trước.

– Thực hiện phép cộng trừ với kết quả nhận được với các số còn lại.

Lời giải chi tiết

\(18 – 4.3:6 + 12 = 18 – 12:6 + 12 = 18 – 2 + 12 = 16 + 12 = 28\).

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here