Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 23 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước:

a) 25 cơ số 5;

b) 64 cơ số 4.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

a) Phân tích 25 thành các số 5 nhân với nhau. Số các số 5 là số mũ của lũy thừa cần tìm.

b) Phân tích 64 thành các số 4 nhân với nhau. Số các số 4 là số mũ của lũy thừa cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) \(25 = 5.5 = {5^2}\)

b) \(64 = 4.4.4 = {4^3}\)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here