Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 16 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Tìm số tự nhiên x, biết: 124+(118-x)=217

Video hướng dẫn giải

+) Nếu a+b=c thì b=c-a.

+) a=124; b=(118-x); c=217

+) Tính 118-x.

+) Tính x.

Lời giải chi tiết

124+(118-x)=217

         (118-x)=217-124

          118-x=93

                 x=118-93

                 x=25

Vậy x=25.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here