Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 104 SGK Toán 6 Cánh diều

1

Đề bài

Bạn Hoa làm một khung ảnh có dạng hình bình hành PQRS với PQ=18 cm và PS=13 cm. Tính độ dài viền khung ảnh bạn Hoa đã làm.

Video hướng dẫn giải

– Độ dài viền khung ảnh bằng chu vi hình PQRS.  

Lời giải chi tiết

Độ dài viền khung ảnh bạn Hoa đã làm là:

( 13 + 18) x 2 = 62 cm

Đáp số: 62 cm

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here