Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 100 SGK Toán 6 Cánh diều

0

Đề bài

Vẽ bằng thước và compa hình thoi MNPQ, biết MN= 6 cm và MP = 10 cm.

Video hướng dẫn giải

– Sử dụng thước và compa.

Lời giải chi tiết

Bước 1. Dùng thước vẽ đoạn thẳng MP = 10 cm.

Bước 2. Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm M bán kính 6 cm.

Bước 3. Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm P bán kính 6 cm; phần đường tròn này cắt phần đường tròn tâm M vẽ ở Bước 2 tại các điểm N và Q.

Bước 4. Dùng thước vẽ các đoạn thẳng MN, NP, PQ, QM.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here