Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 94 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Hãy dùng thước và compa vẽ tam giác đều EGH có độ dài cạnh bằng 4 cm.

Video hướng dẫn giải

Nêu các bước và dùng thước và compa vẽ tam giác đều EGH có độ dài cạnh bằng 4 cm.

Lời giải chi tiết

Bước 1. Dùng thước vẽ đoạn thẳng EG = 4 cm.

Bước 2. Lấy E làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính EG.

Bước 3. Lấy G làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính GE; gọi H là giao điểm của hai phần đường tròn vừa vẽ.

Bước 4. Dùng thước vẽ các đoạn thẳng EH và GH.

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here