Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 80 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Tính

a) \(\left( { – 7} \right).5\);

b) \(11.\left( { – 13} \right)\).

Video hướng dẫn giải

Bước 1: Bỏ dấu “ – ” trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại.

Bước 2: Tính tích của hai số nguyên dương nhận được.

Bước 3: Thêm dấu “ – ” trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có tích cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) (- 7) . 5 = – (7 . 5) = – 35

b) 11 . (- 13) = – (11 . 13) = – 143

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here