Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 77 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Nhiệt độ lúc 17 giờ là \(5^\circ C\), đến 21 giờ nhiệt độ giảm đi \(6^\circ C\). Viết phép tính và tính nhiệt độ lúc 21 giờ.

Video hướng dẫn giải

– Nhiệt độ giảm: Phép trừ.

– Quy tắc phép trừ: \(a – b = a + \left( { – b} \right)\).

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ lúc 21 giờ giảm đi \(6^\circ C\) nên còn: \(5 – 6 = 5 + \left( { – 6} \right) =  – \left( {6 – 5} \right) =  – 1\left( {^\circ C} \right)\).

Vậy nhiệt độ lúc 21 giờ là \( – 1^\circ C\).

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here