Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 54 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Hãy nêu bốn bội chung của 5 và 9.

Video hướng dẫn giải

Tìm các số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9.

Lời giải chi tiết

Bốn bội chung của 5 và 9 là: 45, 90, 135, 180.

Chú ý: Các em có thể chọn 4 số khác vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 9.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here