Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 48 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

a) Số 8 có phải là ước chung của 24 và 56 không? Vì sao?

b) Số 8 có phải là ước chung của 14 và 48 không? Vì sao?

Video hướng dẫn giải

– Chia các số cho 8

– Nếu cả 2 số cần xét chia hết cho 8 thì 8 là ước chung của 2 số đó.

Lời giải chi tiết

a)

24=8.3;

56=8.7

Số 8 là ước chung của 24 và 56 vì 8 vừa là ước của 24 vừa là ước của 56.

b) Số 8 không phải là ước chung của 14 và 48 vì 8 là ước của 48 nhưng không phải là ước của 14.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here