Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 41 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Cho các số 11, 29, 35, 38. Trong các số đó:

a) Số nào là số nguyên tố? Vì sao?

b) Số nào là hợp số? Vì sao?

Video hướng dẫn giải

– Tìm tất cả các ước của từng số.

– Nếu chỉ có 2 ước là 1 và chính nó thì số đó là số nguyên tố.

– Nếu có một ước khác 1 và chính nó thì đó là hợp số.

Lời giải chi tiết

a) Các số: 11, 29 là số nguyên tố.

Vì chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.

b) Các số 35, 38 là hợp số.

Vì:

35 có 4 ước là 1; 5; 7; 35

38 có 4 ước là 1; 2; 19; 38

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here