Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 26 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(507 – 159 – 59\);

b) \(180:6:3\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

a)

– Tính 507-159 trước.

– Lấy kết quả nhận được trừ tiếp cho 59.

b)

– Tính 180:6  trước.

– Lấy kết quả nhận được chia tiếp cho 3.

Lời giải chi tiết

a) \(507 – 159 – 59 = 348 – 59 = 289\);

b) \(180:6:3 = 30:3 = 10\).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here