Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 23 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Viết và tính các lũy thừa sau:

a) Năm mũ hai;

b) Hai lũy thừa bảy;

c) Lũy thừa bậc ba của sáu.

Video hướng dẫn giải

– Tìm cơ số a.

– Tìm số mũ n.

– Tính tích của n số a.

Lời giải chi tiết

a) Năm mũ hai: \({5^2} = 5.5 = 25\)

b) Hai lũy thừa bảy: \({2^7} = 2.2.2.2.2.2.2 = 128\)

c) Lũy thừa bậc ba của sáu: \({6^3} = 6.6.6 = 216\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here