Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 19 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

Đặt tính để tính tích \(341 \times 157\).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

        

Vậy \(341 \times 157 = 53537 \)

Giaibaitaphay.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here