Trả lời Hoạt động trang 41 SGK Toán 6 Cánh Diều

0

Đề bài

a) Tìm các ước của mỗi số sau: 2,3,4,5,6,7,17,34.

b) Trong các số trên, những số nào có hai ước, những số nào có nhiều hơn hai ước?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Các ước của 2 là 1; 2

Các ước của 3 là 1; 3

Các ước của 4 là 1; 2; 4

Các ước của 5 là 1; 5

Các ước của 6 là 1; 2; 3; 6

Các ước của 7 là 1; 7

Các ước của 17 là 1; 17

Các ước của 34 là 1; 2; 17; 34

b) Các số:  2, 3 , 5 , 7 , 17 chỉ có 2 ước là 1 và chính nó. Các số này được gọi là số nguyên tố.

Các số 4, 6, 34 có nhiều hơn 2 ước. Các số đó được gọi là hợp số

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here